Terma dan Syarat

Am
Sila luangkan masa untuk membaca terma dan syarat ini yang mengawal laman web amvertonheritage.com dengan mendapatkan laman web ini, anada bersetuju untuk menerima , tanpa lintasan atau kriteria , semua terma dan syarat penggunaan ini.

Ketersediaan atau Kebolehcapaian Laman Web

 • •Laman ini boleh di akses di seluruh dunia kepada sesiapa sahaja yang mempunyai akses internet. walau bagaimana pun , laman web itu mungkin tidak tersedia secara berterusan disebabkan oleh penyelenggaraan atau pembaikan atau disebabkan oleh masaalah komputer atau kemalangan , gangguan dalam perkhidmatan internet atau keadaan lain yang berlaku.

Penggunaan amvertonheritage.com

 • Anda boleh menggunakan laman web ini untuk membuat tempahan atau pembelian tulen dan sah. Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk membuat tempahan penipuan , palsu dan exploratory. Anda akan bertanggungjawab untuk semua penggunaan laman web ini. Anda akan dapat mengekalkan kata laluan, login dan maklumat akaun anda secara rahsia.

Tempahan, Perubahan dan Pembatalan

 • Semua tempahan adalah tertakluk kepada ketersediaan. Tempahan yang dibuat di laman web ini dianggap bersyarat sehingga nombor pengesahan diberikan kepada tetamu untuk membuktikan tempahan menerusi emel amverton heritage resort boleh dari semasa ke semasa berkomunikasi dengan para tetamu, untuk mengesahkan semua tempahan dan untuk mengelakkan sebarang tempahan simulasi.
 • Sebarang perubahan kepada tempahan anda mesti dibuat melalui emel dengan notis awal. Amverton Heritage Resort tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa perubahan yang mengakibatkan kegagalan penyediaan produk atau perkhidmatan disebabkan ketiadaan penginapan.
 • Amverton Heritage Resort bersetuju tidak akan tolak, batal atau mengubahkan tempahan secara tidak munasabah. Jika tiada mana-mana penginapan alternatif yang ditawarkan, Amverton Heritage Resort akan memulangkan pembayaran deposit anda sepenuhnya dan tempahan akan dibatalkan.
 • Amverton Heritage Resort berhak untuk mengecaj Anda yuran pembatalan.
 • Amverton Heritage Resort tidak mengesahkan dan tidak menjamin bahawa semua maklumat yang diberikan adalah tepat, lengkap, betul atau terkini, dan kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan, halangan, maklumat yang tidak tepat, mengelirukan atau palsu atau tiada penghantaran maklumat.

Maklumat Pembayaran dan Caj
Amverton Heritage Resort berhak untuk mengecaj pembayaran penuh semasa pengesahan tempahan. Amverton Heritage Resort menerima bayaran secara online, kad kredit Visa atau MasterCard untuk membuat tempahan.

Kadar harga

 • Amverton Heritage Resort berhak untuk mengubah, pengubahsuaian dan menambah tanpa notis awal.

Kadar harga ini akan ditadbir dan ditafsirkan oleh Amverton Heritage Resort.

Promosi Khas

 • •Promosi tertakluk kepada sekatan yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat di Laman web ini. Amverton Heritage Resort berhak untuk mengubah mana-mana bahagian Laman web atau tawaran lain pada bila-bila masa.

Waktu daftar masuk dan daftar keluar
Waktu daftar masuk ialah pada 3:00 petang manakala waktu daftar keluar ialah 12:00 tengah hari.

departure Ketibaan dan pelepasan
Sekiranya Anda tiba di Amverton Heritage Resort sebelum waktu daftar masuk biasa, Anda dinasihatkan meminta bantuan di kaunter penerimaan tetamu untuk menyimpan semua barangan anda sehingga tempoh waktu daftar masuk.

 • 酒店可应要求提供延迟退房服务,但需视客房供应情况和入住率而定。
  • 请在出发前至少24小时向度假酒店的前台咨询延迟退房服务。延迟退房将在中午12点至下午6点之间收取半天房费,并在下午6点后延迟退房将收取全天房费。


团体预订
• 如需预订团体,请通过 enquiries@amvertonheritage.com与我们联系。.

 

责任限制和免责声明

 • Amverton Heritage Resort不保证有时会出现错误或遗漏。
 • Amverton Heritage Resort不保证内容的准确性,及时性,货币性和完整性,包括但不限于与费率和房间可用性相关的任何信息。
 • Amverton Heritage Resort不对任何与本网站有关的任何事项提供任何明示或暗示的保证,不受任何限制,适用于任何特定用途的适销性或适用性。
 • Amverton Heritage Resort将不承担任何损失,包括但不限于因合同或您使用或无法使用本网站而产生的利润损失。
 • Amverton Heritage Resort不保证本网站不受病毒感染,也不对任何损害或损失负责。
 • 在任何情况下,Amverton Heritage Resort及其子公司,代理商,部门,委托人,代表或许可人均不对由于使用而产生的任何间接,偶然或后果性损害(包括但不限于利润损失或信息丢失的损害赔偿)承担责任。或者无法使用这些内容,即使Amverton Heritage Resort已被告知可能发生此类损害。