Terma dan Syarat

Am
Sila luangkan masa untuk membaca terma dan syarat ini yang mengawal laman web amvertonheritage.com dengan mendapatkan laman web ini, anada bersetuju untuk menerima , tanpa lintasan atau kriteria , semua terma dan syarat penggunaan ini.

Ketersediaan atau Kebolehcapaian Laman Web

 • Laman ini boleh di akses di seluruh dunia kepada sesiapa sahaja yang mempunyai akses internet. walau bagaimana pun , laman web itu mungkin tidak tersedia secara berterusan disebabkan oleh penyelenggaraan atau pembaikan atau disebabkan oleh masaalah komputer atau kemalangan , gangguan dalam perkhidmatan internet atau keadaan lain yang berlaku.

Penggunaan amvertonheritage.com

 • Anda boleh menggunakan laman web ini untuk membuat tempahan atau pembelian tulen dan sah. Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk membuat tempahan penipuan , palsu dan exploratory. Anda akan bertanggungjawab untuk semua penggunaan laman web ini. Anda akan dapat mengekalkan kata laluan, login dan maklumat akaun anda secara rahsia.

Tempahan, Perubahan dan Pembatalan

 • Semua tempahan adalah tertakluk kepada ketersediaan. Tempahan yang dibuat di laman web ini dianggap bersyarat sehingga nombor pengesahan diberikan kepada tetamu untuk membuktikan tempahan menerusi emel amverton heritage resort boleh dari semasa ke semasa berkomunikasi dengan para tetamu, untuk mengesahkan semua tempahan dan untuk mengelakkan sebarang tempahan simulasi.
 • Sebarang perubahan kepada tempahan anda mesti dibuat melalui emel dengan notis awal. Amverton Heritage Resort tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa perubahan yang mengakibatkan kegagalan penyediaan produk atau perkhidmatan disebabkan ketiadaan penginapan.
 • Amverton Heritage Resort bersetuju tidak akan tolak, batal atau mengubahkan tempahan secara tidak munasabah. Jika tiada mana-mana penginapan alternatif yang ditawarkan, Amverton Heritage Resort akan memulangkan pembayaran deposit anda sepenuhnya dan tempahan akan dibatalkan.
 • Amverton Heritage Resort berhak untuk mengecaj Anda yuran pembatalan.
 • Amverton Heritage Resort tidak mengesahkan dan tidak menjamin bahawa semua maklumat yang diberikan adalah tepat, lengkap, betul atau terkini, dan kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan, halangan, maklumat yang tidak tepat, mengelirukan atau palsu atau tiada penghantaran maklumat.

Maklumat Pembayaran dan Caj
Amverton Heritage Resort berhak untuk mengecaj pembayaran penuh semasa pengesahan tempahan. Amverton Heritage Resort menerima bayaran secara online, kad kredit Visa atau MasterCard untuk membuat tempahan.

Kadar harga

 • Amverton Heritage Resort berhak untuk mengubah, pengubahsuaian dan menambah tanpa notis awal.

Kadar harga ini akan ditadbir dan ditafsirkan oleh Amverton Heritage Resort.

Promosi Khas

 • Promosi tertakluk kepada sekatan yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat di Laman web ini. Amverton Heritage Resort berhak untuk mengubah mana-mana bahagian Laman web atau tawaran lain pada bila-bila masa.

Waktu daftar masuk dan daftar keluar
Waktu daftar masuk ialah pada 3:00 petang manakala waktu daftar keluar ialah 12:00 tengah hari.

Ketibaan dan pelepasan
Sekiranya Anda tiba di Amverton Heritage Resort sebelum waktu daftar masuk biasa, Anda dinasihatkan meminta bantuan di kaunter penerimaan tetamu untuk menyimpan semua barangan anda sehingga tempoh waktu daftar masuk.

 • Daftar keluar lewat tersedia tertakluk kepada ketersediaan bilik dan tahap penghunian.
  •    Sila semak di kaunter pertanyaan sekurang-kurangnya dalam masa 24 jam sebelum waktu keberangkatan dengan ketersediaan daftar keluar lewat. Kadar bilik separuh hari dikenakan untuk daftar keluar lewat antara pukul 12 tengah hari hingga 6 petang manakala kadar bilik satu hari dikenakan untuk untuk daftar keluar lewat selepas 6 petang.


Tempahan Kumpulan
•     Untuk tempahan berkumpulan, sila emel kami di enquiries@amvertonheritage.com.

 

Penafian Tanggungan

 • Amverton Heritage Resort tidak akan memberi jaminan kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan.
 • Amverton Heritage Resort tidak memberi jaminan ketepatan, ketepatan masa, kesempurnaan sebarang kandungan, termasuk kandungan dengan tanpa batasan dan apa-apa yang berkaitan dengan ketersediaan dan kadar bilik.
 • Amverton Heritage Resort menafikan semua waranti, nyata dan tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa waranti kebolehdagangan, atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.
 • Amverton Heritage Resort tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerosakan atau liabiliti atau kerugian keuntungan walau bagaimanapun timbul sama ada dalam kontrak serta penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Laman web ini.
 • Amverton Heritage Resort tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan akibat daripada ancaman virus kepada mana-mana komputer pengguna.
 • Akan tetapi dan sehingga tahap yang dibenarkan undang-undang, sama ada kami atau sebarang dari subsidiari, ejen, wakil, penyokong atau pemegang lesen,, tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan data termasuk tanpa limitasi secara tidak langsung, yang disebabkan oleh keupayaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan kandungannya. Walaupun Amverton Heritage Resort telah dimaklumkan tentang kemungkinan kerosakan sedemikian.